Technik Warsztatu Tachografów – wszystko co powinieneś wiedzieć

Tachografy cyfrowe pełnią kluczową rolę w obsłudze monitorowania i kontrolowania czasu pracy kierowców oraz przebiegu pojazdów w transporcie drogowym. Nowoczesna technologia tachografów cyfrowych zmienia sposób rejestracji danych dotyczących pracy i trasy pojazdów, zapewniając bardziej precyzyjne i niezawodne narzędzie do monitorowania zgodności z przepisami. Aby tachografy mogły być regularnie serwisowane i legalizowane, niezbędni są specjaliści z warsztatów tachografów.

 

Jakie jest zadanie technika warsztatu tachografów cyfrowych?

Technik warsztatu tachografów jest ekspertem, którego głównym celem jest zapewnienie właściwego działania tachografów cyfrowych w pojazdach używanych w transporcie drogowym. Jego rola jest kluczowa dla utrzymania legalności i uczciwości w transporcie oraz przestrzegania przepisów prawa. Jednym z głównych zadań technika warsztatu tachografów jest aktywacja tachografu poprzez montaż, uruchomienie i dostosowanie urządzenia do konkretnego pojazdu. Kolejnym istotnym etapem jest kalibracja tachografu, która polega na precyzyjnym dopasowaniu urządzenia do parametrów technicznych pojazdu, aby zapewnić dokładne rejestrowanie danych.

Co trzeba zrobić żeby zostać technikiem warsztatu tachografów cyfrowych?

1. Szkolenie podstawowe

W pierwszej kolejności należy ukończyć szkolenie podstawowe. Podczas szkolenia korzystamy z materiałów dydaktycznych zatwierdzonych przez Główny Urząd Miar (GUM). W trakcie kursu uczestnik poznaje podstawową wiedzę z zakresu obsługi tachografu co obejmuje m. in. wykonywanie kalibracji tachografu, naukę pracy na tachografie cyfrowym. Szkolenie kończy się wydaniem obowiązkowego w celu podejścia do egzaminu zaświadczenia o ukończeniu kursu (bardzo ważne jest aby ośrodek szkolący był zatwierdzony przez GUM)

2. Egzamin

Następny krok to egzamin organizowany przez GUM. Jego celem jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności kandydata w pracy na tachografie cyfrowym. Egzamin dzieli się na dwie części: pisemną (30 pytań / 60 min.) oraz praktyczną (10 min. do której kandydat może podejść po zaliczeniu części pisemnej). Zaliczenie całości egzaminu skutkuje otrzymaniem stosownego certyfikatu.

Dokładne rozwinięcie tematu znajdziesz na naszej stronie internetowej:
https://transexpert.pl/technik-warsztatu-tachografow/

 


 

Sprawdź także naszą ofertę dostępnych szkoleń

 

Zapraszamy do zakupu szkolenia na tachnika tachografów:

Szkolenie na Technika Warsztatowego