Opis

Szkolenie z rozliczania czasu pracy kierowców

W dzisiejszym dynamicznym świecie, gdzie przepisy i regulacje dotyczące transportu stale ewoluują. Posiadanie aktualnej wiedzy na temat czasu pracy kierowców staje się niezwykle istotne. Właśnie dlatego to szkolenie jest niezbędne dla branży transportowej.

Głównym celem takiego szkolenia jest nie tylko zapoznanie uczestników z obowiązującymi przepisami. Omówienie także najnowszych zmian w regulacjach unijnych i krajowych.Uczestnicy takiego szkolenia otrzymają dogłębną wiedzę na temat wielu kluczowych zagadnień związanych z czasem pracy kierowcy.

Praktyczne aspekty tego szkolenia pozwalają uczestnikom na lepsze zrozumienie, jak przestrzegać obowiązujących regulacji i jak wdrożyć je w codzienną praktykę zawodową. To szkolenie umożliwi uczestnikom uzyskanie klarowności co do wymogów prawnych. Co jest kluczowe dla skutecznego zarządzania czasem pracy oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Rozliczanie czasu pracy kierowców

Rozliczanie czasu pracy kierowców jest ważnym zagadnieniem w transporcie drogowym. Zgodnie z przepisami prawa kierowcy zawodowi podlegają określonym ograniczeniom dotyczącym czasu pracy i odpoczynku. Aby zapewnić bezpieczeństwo na drodze, konieczne jest ścisłe monitorowanie czasu pracy kierowców.

Rozliczanie czasu pracy kierowców jest niezwykle istotne w transporcie drogowym. Zgodnie z przepisami prawa, kierowcy muszą przestrzegać określonych limitów czasu pracy i okresów odpoczynku. Dlatego też dokładne rozliczanie czasu pracy kierowców jest nie tylko obowiązkiem pracodawcy. Tylko kluczowym elementem dbania o bezpieczeństwo na drodze. 

Korzyści dla uczestników szkolenia z rozliczania czasu pracy kierowców:

  • Pełne zrozumienie przepisów i regulacji: Zapoznanie się z prawem dotyczącym czasu pracy kierowców zapobiega potencjalnym naruszeniom przepisów i ewentualnym sankcjom.
  • Zdolność do prawidłowego naliczania wynagrodzenia: Umiejętność rozliczania zarobków kierowców. Zgodnie z różnicami międzynarodowymi przepisami to wartość dla firm działających na międzynarodowym rynku transportowym.
  • Skuteczne rozliczanie delegacji kierowców: Precyzyjne dokumentowanie i rozliczanie wyjazdów służbowych to klucz do płynnego funkcjonowania firmy transportowej.
  • Tworzenie zapisów zgodnych z Pakietem Mobilności: Przestrzeganie zasad tego pakietu jest kluczowe dla zgodności z przepisami i transparentności w działalności transportowej.

Dla kogo są przeznaczone nasze szkolenia z czasu pracy kierowców?

Dedykujemy szkolenia z czasu pracy kierowcy różnym grupom zawodowym związanych z branżą transportową. Głównie skierowane są do:

  • Kierowców zawodowych: Podczas szkoleń omawiane są zagadnienia, które są wykroczeniami w rozliczaniu kierowców.
  • Spedytorów: Uczestnictwo w szkoleniach umożliwia spedytorom zdobycie odpowiedniej wiedzy z zakresu planowania czasu pracy kierowców. To z kolei przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania trasami oraz organizacji dostaw.
  • Logistyków: Znajomość przepisów i zasad dotyczących czasu pracy kierowców jest kluczowa dla logistyków. Pozwala im sprawniej zarządzać łańcuchem dostaw oraz lepiej planować logistykę transportu.
  • Pracownicy Kadr: Szkolenie z czasu pracy kierowców zapewnia pracownikom kadr niezbędną wiedzę z zakresu ewidencjonowania oraz rozliczania czasu pracy kierowców. Taka wiedza minimalizuje ryzyko naruszeń przepisów, co jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania firmy.

Program szkolenia z rozliczania czasu pracy kierowców

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej dotyczącej – prawidłowego okresu prowadzenia pojazdu w ciągu dnia oraz tygodnia. Maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, wielkości obowiązujących przerw i odpoczynków, sposobów rekompensaty odpoczynku tygodniowego oraz efektywnego planowania przewozów drogowych. Podczas szkolenia omówione są także istotne kwestie, które reguluje Pakiet Mobilności

 

Dzięki takiemu zróżnicowanemu i kompleksowemu programowi szkolenia, uczestnicy nabędą solidną wiedzę praktyczną. Która pozwoli im skutecznie zarządzać czasem pracy kierowców, zgodnie z najnowszymi regulacjami i wymogami prawnymi.

Szczegółowy zakres szkolenia, jego forma i  termin do ustalenia indywidualnie.
Możliwość szkolenia u klienta za dopłatą za dojazd.

Szkolenie odbywa się na programie Tachospeed oraz TSR.

Liczba uczestników w tej cenie to 4 osoby.

Czas trwania szkolenia wynosi 6 godzin.

 

Podana cena zawiera podatek VAT 23%.