Opis

Szkolenie z tworzenia zgłoszeń w systemie delegowania SIPSI

Nasze szkolenie to kompleksowe wsparcie, które zapewni Ci niezbędną pomoc w poprawnym zgłaszaniu pracowników.

Czego Nauczysz Się Podczas Naszego Szkolenia?

  • Praktyczne instrukcje dotyczące zakładania konta na platformie SIPSI.
  • Pełen przegląd procesu przygotowywania i aktualizacji zgłoszeń delegacyjnych dla pracowników wykonujących prace na terenie Francji.
  • Profesjonalna weryfikacja zgłoszeń – eliminacja błędów i zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi i administracyjnymi.
  • Czas trwania szkolenia: około 2 godzin.

Co to jest SIPSI: System Zgłaszania Delegowania Pracowników do Francji

W kontekście przepisów francuskiego Kodeksu Pracy, art. L. 1262-2-1 oraz art. R. 1263-3 nakładają na pracodawców zagranicznych, którzy delegują swoich pracowników do pracy we Francji, obowiązek zgłoszenia tego delegowania do francuskiej inspekcji pracy. Aby sprostać tym wymogom, została stworzona platforma internetowa o nazwie SIPSI.

SIPSI, czyli System Informatyczny Prowadzenia Śledztw Inspektoratu Pracy, to właśnie narzędzie, które umożliwia realizację tego wymogu zgłoszeniowego. Platforma ta jest dostępna dla pracodawców zagranicznych pod adresem: https://www.sipsi.travail.gouv.fr/. Wyłącznie zgłoszenia dokonane za pośrednictwem tej platformy internetowej są traktowane jako spełnienie wymaganego obowiązku.

 

SIPSI zapewnia przejrzystą i formalną procedurę, umożliwiającą pracodawcom zagranicznym odpowiednie zgłaszanie delegowania pracowników do pracy na terytorium francuskim. Jest to kluczowe narzędzie zgodności z przepisami, które wspiera legalne funkcjonowanie zagranicznych firm działających we Francji.

 

Kiedy Należy Dokonać Zgłoszenia do SIPSI

Obowiązek zgłoszenia do platformy SIPSI powstaje przed rozpoczęciem oddelegowania pracowników do pracy we Francji. Jest to kluczowy moment, który wymaga wcześniejszego dokonania formalnego zgłoszenia za pomocą tego narzędzia.

Warto zaznaczyć, że zmiana planowanych terminów oddelegowania pracowników wymaga aktualizacji zgłoszenia w systemie SIPSI. Każda zmiana terminu, wykraczająca poza pierwotnie zadeklarowany czas oddelegowania, wymaga korekty zgłoszenia w platformie SIPSI, aby było zgodne z faktycznymi terminami.

Dokonując zgłoszenia przed rozpoczęciem, anulując w przypadku odwołania oraz aktualizując informacje o zmianach terminów czy przedłużeniach, zapewniamy pełną zgodność z wymogami prawnymi francuskiego Kodeksu Pracy dotyczącymi delegowania pracowników.

Podmioty Odpowiedzialne za Zgłoszenia do SIPSI

Obowiązek dokonania zgłoszenia do platformy SIPSI spoczywa na pracodawcy zagranicznym, który deleguje swoich pracowników do Francji, w celu wykonywania usług na rzecz podmiotu znajdującego się na terenie Francji. Istotne jest, aby pracodawca zagraniczny, planując delegację pracowników, spełnił ten obowiązek zgłoszeniowy poprzez platformę SIPSI. W przypadku, gdy pracodawca deleguje pracowników na własne potrzeby, nie jest zobowiązany do dokonywania zgłoszeń do SIPSI.

Jeśli chodzi o delegowanie pracowników tymczasowych do Francji, odpowiedzialność za dokonanie zgłoszenia spoczywa na agencji pracy tymczasowej. To agencja pracy tymczasowej ponosi obowiązek zgłoszenia do SIPSI, zarówno w przypadku delegacji bezpośredniej, jak i w przypadku delegacji łańcuchowej.

Delegacja łańcuchowa występuje, gdy agencja pracy tymczasowej oddelegowuje pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika mającego siedzibę w innym państwie, a następnie pracodawca użytkownik korzysta z usług oddelegowanego pracownika tymczasowego w państwie innym niż to, w którym ma swoją siedzibę.

W przypadku delegacji pracowników tymczasowych, obowiązek zgłoszenia do SIPSI ciąży na agencji pracy tymczasowej, niezależnie od charakteru delegacji czy to bezpośredniej, czy łańcuchowej. Jest to kluczowy aspekt spełnienia wymogów prawnych dotyczących delegowania pracowników do pracy we Francji.

Kogo Obejmuje Zgłoszenie SIPSI?

  • Kierowcy Pojazdów do 3,5 tony: Pracodawcy zatrudniający kierowców poruszających się pojazdami do 3,5 tony na terytorium Francji są zobowiązani do posiadania zgłoszenia SIPSI.
  • Pracownicy Stacjonarni oddelegowani do Pracy w Francji: Zgłoszenie SIPSI dotyczy także pracowników stacjonarnych, którzy zostali oddelegowani do pracy we Francji. W szczególności, dotyczy to pracowników branży budowlanej i targowo-wystawienniczej. Pracodawca ponosi obowiązek zgłoszenia tych pracowników, aby zapewnić zgodność z lokalnymi przepisami.

Czas trwania szkolenia to 2 godziny, szkolenie online

Podana cena zawiera podatek VAT 23%.