Kompleksowe szkolenie z czasu pracy kierowcy.

Szkolenie ma na celu przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej dotyczącej – prawidłowego okresu prowadzenia pojazdu w ciągu dnia oraz tygodnia , maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy, wielkości obowiązujących przerw i odpoczynków, sposobów rekompensaty odpoczynku tygodniowego oraz efektywnego planowania przewozów drogowych.

Szczegółowy zakres szkolenia, jego forma oraz termin do ustalenia indywidualnie.

Czas trwania szkolenia do 4 godzin
Możliwość szkolenia u klienta za dopłatą za dojazd.

Podana cena nie zawiera podatku VAT 23%.