Opis

Sprawdzenie dokumentów pracowniczych oraz teczki osobowej

Oferujemy kompleksową analizę poprawności skompletowanych dokumentów pracowniczych dla dwóch pracowników. W ramach tej usługi przeprowadzana jest szczegółowa weryfikacja teczki osobowej każdego pracownika. Zgodnie z obowiązującymi przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 roku dotyczącym dokumentacji pracowniczej.

Nasi specjaliści sprawdzą, czy w teczce osobowej znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty. Następnie sprawdza się, czy są zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami. Dodatkowo weryfikuje się poprawność ułożenia dokumentów w teczce osobowej. W wyniku kontroli klient otrzymuje kompletną informację na temat zgodności dokumentacji pracowniczej z wymaganiami prawnymi.

 

  • Cena usługi obejmuje pełną analizę dokumentacji dla obu pracowników.

Dzięki naszej usłudze klienci mogą mieć pewność, że dokumentacja pracownicza jest kompletna i zgodna z obowiązującymi regulacjami.

Podana cena to usługa dla dwóch pracowników

Podana cena zawiera podatek VAT 23%