Podczas analizy następuje weryfikacja poprawności skompletowanych dokumentów pracowniczych.

Kontrolowane jest, czy w teczce osobowej pracownika znajdują się wszystkie niezbędne dokumenty zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
Cena dotyczy 2 pracowników.

Przybliżony czas kontroli dokumentów wynosi 2h.

Podana cena nie zawiera podatku VAT 23%.