Opis

Przedstawicielstwo we Francji dla pracowników stacjonarnych

Konieczność posiadania przedstawiciela na terenie Francji dotyczy kierowców pojazdów o masie nieprzekraczającej 3,5 t oraz pracowników stacjonarnych o określonych zawodach, takich jak pracownicy targów czy monterzy. Dodatkowo, zarówno kierowcy, jak i pracownicy stacjonarni zobowiązani są do posiadania zgłoszenia SIPSI, które stanowi nieodłączny element spełnienia wymagań prawnych

Wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Francji

W celu legalnego prowadzenia działalności, przedsiębiorstwo musi wyznaczyć swojego reprezentanta na okres, w którym świadczenia są realizowane na terenie Francji. Ten wyznaczony przedstawiciel będzie działał w imieniu pracodawcy i będzie odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich obowiązków, które na nim spoczywają. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwo może skutecznie zarządzać swoją działalnością, zapewniając jednocześnie zgodność z miejscowymi przepisami i regulacjami.

Rola przedstawiciela przedsiębiorstwa

Przedstawiciel przedsiębiorstwa, działający na terytorium Francji w imieniu oddelegowującej firmy, odgrywa istotną rolę w kontekście zatrudniania pracowników na tym obszarze. Jego obowiązki obejmują nie tylko oficjalne przedstawianie przedsiębiorstwa przed organami kontrolnymi, ale także pełnienie roli łącznika między przedsiębiorstwem a instytucjami nadzoru, takimi jak Inspekcja Pracy, policja sądowa, organy podatkowe, celne oraz instytucje zabezpieczenia społecznego.

Przedstawiciel musi zapewnić ciągłą komunikację z organami kontrolnymi, udzielając odpowiedzi na wszelkie zapytania i przekazując dokumenty, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Dodatkowo jest odpowiedzialny za przechowywanie i udostępnianie pewnych dokumentów organom kontrolnym, w formie papierowej lub elektronicznej, w zależności od wymagań. Te dokumenty są istotne z perspektywy kontroli oraz utrzymania zgodności z lokalnymi przepisami i przepisami prawa pracy.

Przedstawiciel oddelegowującej firmy jest także wsparciem dla pracowników oddelegowanych, pomagając im zrozumieć ich obowiązki, prawa oraz służąc radą w przypadku pytań lub trudności. Jego działania są kluczowe w procesie dostosowywania się do zmieniających się przepisów i warunków rynku pracy we Francji, co przyczynia się do skutecznego i legalnego prowadzenia działalności na tym terenie.

Sankcje administracyjne

Zaniedbanie w kwestii wyznaczenia przedstawiciela na terenie Francji może skutkować surowymi sankcjami administracyjnymi. Pracodawca, który nie spełnia tego obowiązku, naraża się na karę grzywny, która może sięgnąć maksymalnie 4000 EUR za każdego oddelegowanego pracownika. W przypadku recydywy, tj. powtórnego naruszenia w ciągu dwóch lat, kara wzrasta do 8000 EUR. Istnieje jednak także ograniczenie całkowitej sumy kary, która nie może przekroczyć 500 000 EUR (zgodnie z artykułem L. 1264-3 Kodeksu pracy). To dowodzi, jak istotne jest przestrzeganie przepisów dotyczących przedstawiciela przedsiębiorstwa, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji finansowych.

Oferujemy usługi przedstawicielstwa we Francji dla pracowników stacjonarnych

Oferujemy nasze usługi przedstawicielstwa we Francji, zwłaszcza w branży budowlanej i targowo – wystawienniczej.  Jesteśmy gotowi pomóc w spełnieniu wymagań dotyczących wyznaczenia przedstawiciela na francuskim terenie. Nasz doświadczony zespół gwarantuje pełen profesjonalizm i wsparcie, dzięki czemu zminimalizujemy ryzyko kar administracyjnych, pomagając spełniać wszelkie obowiązki związane z pracą na rynku francuskim.

Pozwólcie nam reprezentować Was profesjonalnie i pomóc w prowadzeniu działalności na francuskim rynku.

Cena usługi jest miesięczna.

Cena obejmuje do 10 pracowników.

W cenie nie ma zgłoszenia SIPSI

Podana cena zawiera podatek VAT 23%