Opis

Pomoc w postępowaniu po utracie dobrej reputacji przewoźnika drogowego

W pierwszym etapie naszego wsparcia skupiamy się na dokładnym zbadaniu przekazanych dokumentów, aby zidentyfikować wszystkie dostępne opcje odwołania od niekorzystnej decyzji. Następnie, przystępujemy do przygotowania odpowiednich podań i wyjaśnień.

Dobra reputacja przewoźnika jest jednym z niezbędnych elementów, by posiadać licencję transportową. Zgodnie z art. 3 ust 1. lit b rozporządzenia (WE) 1071/2009 dobra reputacja stanowi główny warunek do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Po utracie dobrej reputacji istotna jest dobra znajomość przepisów prawa transportowego, aby móc wnioskować o jej przywrócenie. Nasza pomoc polega na analizie przesłanych dokumentów w celu ustalenia odpowiednich podstaw prawnych do przygotowania wniosków oraz wyjaśnień.

Nasi doświadczeni eksperci pozostają z Państwem w kontakcie na każdym etapie procesu dążenia do przywrócenia dobrej reputacji.

Utrata dobrej reputacji w transporcie

Niestety, dobra reputacja może zostać utracona w wyniku różnych działań bądź zaniedbań ze strony przewoźnika. Głównymi przyczynami utraty zaufania są popełnienie poważnych naruszeń przepisów dotyczących transportu drogowego oraz wykroczeń. Naruszenia te mogą dotyczyć zarówno przewozu towarów, jak i działalności kierowców. Jeśli organ nadzorujący stwierdzi naruszenia, może wszcząć postępowanie administracyjne w celu oceny dobrej reputacji przewoźnika.

Rodzaje naruszeń – na co uważać?

Podstawowym zagrożeniem dla dobrej reputacji przewoźnika są naruszenia regulacji prawnych dotyczących transportu drogowego. Wśród najczęściej popełnianych wykroczeń można wymienić m.in.:

  • Przekroczenie dopuszczalnych limitów wagowych i wymiarowych pojazdów.
  • Najważniejszym naruszeniem jest niewłaściwe zabezpieczenie ładunków, co może prowadzić do uszkodzenia towarów podczas transportu.
  • Przekroczenie dopuszczalnych czasów pracy kierowców, co zagraża bezpieczeństwu na drodze.
  • Brak wymaganych dokumentów i zezwoleń na przewóz niektórych towarów.
  • Utrata licencji wspólnotowej w przypadku transportu międzynarodowego.

Pamiętaj, że nawet pojedyncze naruszenie może wpłynąć negatywnie na Twoją reputację w branży.

Jakie są konsekwencje utraty dobrej reputacji?

Utrata dobrej reputacji może mieć poważne konsekwencje zarówno dla samej firmy transportowej, jak i dla jej kierowców. Przede wszystkim może to skutkować zakazem wykonywania zawodu przewoźnika drogowego. Decyzję o cofnięciu zezwolenia na wykonywanie tego zawodu podejmuje właściwy organ, który może również nałożyć grzywnę w formie mandatu karnego za popełnione wykroczenia.

Kiedy firma transportowa może utracić dobrą reputację?

Utrata dobrej reputacji może nastąpić w przypadku stwierdzenia jednego lub kilku poważnych naruszeń przepisów dotyczących transportu drogowego. Organ nadzorujący może wszcząć postępowanie w wyniku kontroli drogowej, zgłoszenia innych uczestników ruchu lub w wyniku sygnalizowania nieprawidłowości przez inspektorów. Przewoźnik ma prawo do obrony i przedstawienia swoich argumentów w trakcie postępowania administracyjnego.

Co robić, aby nie doprowadzić do utraty dobrej reputacji w transporcie?

Aby uniknąć utraty dobrej reputacji, przewoźnicy powinni przestrzegać przepisów prawa oraz dbać o jakość świadczonych usług. Oto kilka zaleceń, które mogą pomóc w utrzymaniu dobrej opinii w branży:

  1. Dbać o bezpieczeństwo: Regularne szkolenia dla kierowców, sprawna konserwacja pojazdów oraz dbałość o odpowiednie zabezpieczenie ładunków są kluczowe dla zachowania bezpiecznych przewozów.
  2. Monitorować czas pracy kierowców: Utrzymywanie odpowiednich norm czasu pracy kierowców pozwala uniknąć przekroczenia dopuszczalnych limitów i zapewnia należyty wypoczynek.
  3. Prawidłowe dokumenty: Upewnij się, że wszystkie dokumenty i zezwolenia na przewóz są aktualne i zgodne z przepisami prawa.
  4. Regularne kontrole techniczne: Dbaj o sprawność techniczną pojazdów i regularnie przeprowadzaj przeglądy techniczne.
  5. Zarządzanie ryzykiem: Wprowadź w firmie system zarządzania ryzykiem, który pomoże identyfikować potencjalne zagrożenia i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Konsekwencje utraty dobrej reputacji w transporcie drogowym

Utrata dobrej reputacji może przynieść poważne konsekwencje dla przewoźnika drogowego. Po pierwsze, może to skutkować zakazem wykonywania zawodu przewoźnika, co uniemożliwi dalszą działalność firmy. Po drugie, przewoźnik może zostać ukarany grzywną w formie mandatu karnego za popełnione wykroczenia. Grzywny te mogą być znaczące i wpłynąć negatywnie na kondycję finansową przedsiębiorstwa.

 

Pomoc po utracie dobrej reputacji – co możemy zrobić? 

Ratowanie dobrej reputacji jest możliwe dzięki zastosowaniu odpowiedniego planu naprawczego.
Plan naprawczy jest kluczowym elementem decydującym o tym, czy reputacja pozostanie nienaruszona.

W ramach planu naprawczego podejmowane są działania mające na celu przywrócenie prawidłowej dyscypliny pracy oraz wdrożenie procedur zapobiegających naruszeniom obowiązków i warunków przewozu drogowego.

Jednak samo wdrożenie planu nie wystarczy. Ważne jest również jego odpowiednie opisanie i udokumentowanie, co często stanowi największy problem dla firm. Dlatego nasi eksperci od lat pomagają klientom w skutecznym wdrażaniu, opisywaniu i dokumentowaniu działań naprawczych.

Podana cena zawiera podatek VAT 23%.