Opis

Audyt dokumentów przed kontrolą ITD i PIP. Wsparcie podczas kontroli PIP i ITD

Kontrolę nad funkcjonowaniem transportu drogowego sprawują dwie instytucje administracyjne – Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Rocznie obie te organizacje przygotowują plany kontroli, które mają miejsce w siedzibach przedsiębiorstw. Dodatkowo, do tych działań dołączają skargi dotyczące działalności firm. Ponadto, istotnym elementem są doniesienia, które często pochodzą od osób, zakończących współpracę z daną firmą. W tych zgłoszeniach wyrażają swoje niezadowolenie lub frustracje związane z doświadczeniami w trakcie współpracy. Te sytuacje prowadzą do interwencji urzędników administracyjnych, co może wpływać negatywnie na prowadzenie biznesu oraz ogólną kondycję przedsiębiorstwa.

 

Zapewniamy pomoc merytoryczną na każdym etapie kontroli.
Nasze doświadczenie pozwoli na przygotowanie do kontroli całej niezbędnej dokumentacji.

 

Pomoc przy kontroli PIP i ITD dla Twojej firmy! 

Pomoc przy kontroli PIP i ITD został stworzony, aby wesprzeć przedsiębiorstwa w skutecznej realizacji wymogów kontrolnych nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD).

W ramach tej usługi oferujemy wszechstronną analizę i przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli przeprowadzanych przez PIP i ITD. Nasz doświadczony zespół specjalistów bada obszary działalności Twojej firmy, które mogą podlegać kontroli, identyfikując potencjalne obszary ryzyka oraz wprowadzając usprawnienia, które pomogą w spełnianiu norm i przepisów.

 

Kiedy PIP i ITD może dokonać kontroli firmy transportowej?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) oraz Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) mogą przeprowadzać kontrole w firmach transportowych. Celem tych kontroli jest monitorowanie przestrzegania przepisów i wymogów związanych zarówno z zatrudnieniem pracowników, jak i funkcjonowaniem transportu drogowego. Przedsiębiorstwa transportowe powinny być świadome możliwości przeprowadzenia takich kontroli. Dodatkowo, istotne jest, aby stale dbały o pełną zgodność z obowiązującymi regulacjami. Taka dbałość umożliwia skuteczne funkcjonowanie firmy oraz minimalizuje ryzyko ewentualnych nieprawidłowości podczas inspekcji. Wiedza o istniejących procedurach kontrolnych i przestrzeganie standardów zapewniają firmie większą pewność i gotowość na ewentualne kontrole ze strony Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) oraz Inspekcji Transportu Drogowego (ITD). Kontrole te mają na celu zapewnienie przestrzegania norm i regulacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i użytkowników dróg.

Kontrole PIP mogą być przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo przestrzega przepisów dotyczących warunków pracy, płacy, zatrudnienia oraz innych aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Inspektorzy PIP mogą także weryfikować umowy o pracę, ewidencję czasu pracy, wypłatę wynagrodzeń oraz inne dokumenty związane z pracownikami.

Kontrole ITD natomiast skupiają się na aspektach związanych z transportem drogowym. Inspektorzy ITD sprawdzają legalność działań firm transportowych. Analizują, czy przestrzegane są przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Ponadto, oceniają techniczną sprawność pojazdów oraz monitorują przestrzeganie norm dotyczących tachografów. Inspektorzy ITD kontrolują również, czy przedsiębiorstwa przestrzegają przepisów dotyczących przewozu ładunków. Dodatkowo, sprawdzają ogólne bezpieczeństwo na drogach w kontekście działań firm transportowych.

Skontaktuj się z Nami po Otrzymaniu Zawiadomienia o Kontroli: Profesjonalne Wsparcie i Szybkie Działanie

Kontrole obu inspekcji mogą być planowane z wyprzedzeniem, na podstawie ich corocznych planów działania, lub przeprowadzane niespodziewanie. Ważne jest, aby firma transportowa była przygotowana na ewentualne kontrole. Powinna utrzymywać dokładne i kompleksowe dokumenty, obejmujące zarówno aspekty związane z pracą, jak i transportem drogowym. Dodatkowo, konieczne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów w obu tych obszarach. Dbałość o pełną zgodność z regulacjami przyczynia się do skutecznego funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz minimalizuje ryzyko ewentualnych nieprawidłowości podczas kontroli.

Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) lub Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) nie oznacza, że firma zostanie obciążona maksymalnymi karami. To sygnał, że istnieje potrzeba natychmiastowego skontaktowania się z nami w celu podjęcia odpowiednich kroków w odpowiednim czasie. Dzięki naszemu profesjonalnemu wsparciu oraz bogatemu doświadczeniu w obszarze kontroli ITD i PIP, jesteśmy w stanie wyeliminować wiele niepożądanych konsekwencji.
Nasze wysiłki podczas kontroli ITD i PIP często kończą się bez wymierzania kar lub z ograniczeniem ich do absolutnego minimum.

Pragniemy zapewnić, że każda kontrola to nie tylko okazja do zidentyfikowania ewentualnych nieprawidłowości, lecz także szansa na skorygowanie ich przed wystąpieniem poważniejszych problemów. Jesteśmy tu po to, aby zagwarantować, że przedsiębiorstwo podejmie skuteczne działania naprawcze, zgodne z obowiązującymi regulacjami.

W RAMACH AUDYTU DOKUMENTÓW PRZED KONTROLĄ ITD / PIP OFERUJEMY:

Sprawdzenie Dokumentacji: W skład audytu wchodzi sprawdzenie dokumentów pod kątem zakresu kontroli, a następnie wskazanie brakujących dokumentów. Kolejnym etapem jest wskazanie jakie dokumenty należy przedstawić do kontroli.

Naszym celem jest zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń lub luk, które mogą prowadzić do problemów podczas kontroli i zminimalizować ryzyko nałożonej kary.

W ramach dodatkowej usługi dostarczamy szkolenia dla personelu, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi swoich obowiązków i wymogów związanych z przepisami PIP i ITD. Pomagamy w ugruntowaniu odpowiednich praktyk i procedur.

Wsparcie Podczas Kontroli: W przypadku rzeczywistej kontroli PIP lub ITD, nasz zespół może być obecny, aby służyć jako wsparcie i odpowiadać na pytania inspektorów. Dzięki temu pomagamy w zminimalizowaniu stresu i zapewniamy, że Twoja firma reprezentowana jest w profesjonalny sposób.

Doradztwo w Ustalaniu Poprawek: Jeśli podczas kontroli zostaną wykryte niedociągnięcia, oferujemy doradztwo w kwestii niezbędnych poprawek i dostosowań, aby szybko spełnić wymagania przepisów.

W skład tej usługi nie wchodzi przygotowanie dokumentów oraz rozliczenia kierowców pod kątem pakietu mobilności.


Okres audytu wynosi ostatnie 3 miesiące dla 5 kierowców.
Cena do 5 pracowników.

Podana cena zawiera podatek VAT 23%