Audyt dokumentów przed kontrolą ITD i PIP. Wsparcie podczas kontroli PIP i ITD

Kontrolę nad funkcjonowaniem transportu drogowego sprawują dwie instytucje administracyjne – Inspekcja Transportu Drogowego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. Rocznie obie te organizacje przygotowują plany kontroli, które mają miejsce w siedzibach przedsiębiorstw. Dodatkowo, do tych działań dołączają skargi dotyczące działalności firm oraz doniesienia, które często pochodzą od osób, które zakończyły współpracę z daną firmą i wyrażają swoje niezadowolenie lub frustracje. Te sytuacje prowadzą do interwencji urzędników administracyjnych, co może wpływać negatywnie na prowadzenie biznesu oraz ogólną kondycję przedsiębiorstwa.

Zapewniamy pomoc merytoryczną na każdym etapie kontroli.
Nasze doświadczenie pozwoli na przygotowanie do kontroli całej niezbędnej dokumentacji.

 

Pomoc przy kontroli PIP i ITD dla Twojej firmy! 

Pomoc przy kontroli PIP i ITD został stworzony, aby wesprzeć przedsiębiorstwa w skutecznej realizacji wymogów kontrolnych nakładanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) oraz Inspekcję Transportu Drogowego (ITD).

W ramach tej usługi oferujemy wszechstronną analizę i przygotowanie przedsiębiorstwa do kontroli przeprowadzanych przez PIP i ITD. Nasz doświadczony zespół specjalistów bada obszary działalności Twojej firmy, które mogą podlegać kontroli, identyfikując potencjalne obszary ryzyka oraz wprowadzając usprawnienia, które pomogą w spełnianiu norm i przepisów.

Kiedy PIP i ITD może dokonać kontroli firmy transportowej?

Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) oraz Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) mogą przeprowadzać kontrole w firmach transportowych w celu monitorowania przestrzegania przepisów i wymogów związanych z zatrudnieniem pracowników oraz funkcjonowaniem transportu drogowego. Kontrole te mają na celu zapewnienie przestrzegania norm i regulacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i użytkowników dróg.

Kontrole PIP mogą być przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorstwo przestrzega przepisów dotyczących warunków pracy, płacy, zatrudnienia oraz innych aspektów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Inspektorzy PIP mogą także weryfikować umowy o pracę, ewidencję czasu pracy, wypłatę wynagrodzeń oraz inne dokumenty związane z pracownikami.

Kontrole ITD natomiast skupiają się na aspektach związanych z transportem drogowym. Inspektorzy ITD sprawdzają legalność działań firm transportowych, takie jak przestrzeganie czasu pracy kierowców, techniczna sprawność pojazdów, przestrzeganie przepisów dotyczących tachografów, ładunków oraz ogólnego bezpieczeństwa na drogach.

Kontrole obu inspekcji mogą być planowane z wyprzedzeniem, na podstawie ich corocznych planów działania, lub przeprowadzane niespodziewanie. Ważne jest, aby firma transportowa była przygotowana na ewentualne kontrole, utrzymywała dokładne i kompleksowe dokumenty oraz przestrzegała obowiązujących przepisów zarówno w zakresie pracy, jak i transportu drogowego.

Otrzymanie zawiadomienia o wszczęciu kontroli ze strony Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) lub Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) nie oznacza, że firma zostanie obciążona maksymalnymi karami. To sygnał, że istnieje potrzeba natychmiastowego skontaktowania się z nami w celu podjęcia odpowiednich kroków w odpowiednim czasie. Dzięki naszemu profesjonalnemu wsparciu oraz bogatemu doświadczeniu w obszarze kontroli ITD i PIP, jesteśmy w stanie wyeliminować wiele niepożądanych konsekwencji.
Nasze wysiłki podczas kontroli ITD i PIP często kończą się bez wymierzania kar lub z ograniczeniem ich do absolutnego minimum, o ile stopień naruszeń na to pozwala.

Pragniemy zapewnić, że każda kontrola to nie tylko okazja do zidentyfikowania ewentualnych nieprawidłowości, lecz także szansa na skorygowanie ich przed wystąpieniem poważniejszych problemów. Jesteśmy tu po to, aby zagwarantować, że przedsiębiorstwo podejmie skuteczne działania naprawcze, zgodne z obowiązującymi regulacjami.

W RAMACH AUDYTU DOKUMENTÓW PRZED KONTROLĄ ITD / PIP OFERUJEMY:

Sprawdzenie Dokumentacji: W skład audytu wchodzi sprawdzenie dokumentów pod kątem zakresu kontroli, a następnie wskazanie brakujących dokumentów. Kolejnym etapem jest wskazanie jakie dokumenty należy przedstawić do kontroli.

Naszym celem jest zidentyfikowanie ewentualnych naruszeń lub luk, które mogą prowadzić do problemów podczas kontroli i zminimalizować ryzyko nałożonej kary.

W ramach dodatkowej usługi dostarczamy szkolenia dla personelu, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi swoich obowiązków i wymogów związanych z przepisami PIP i ITD. Pomagamy w ugruntowaniu odpowiednich praktyk i procedur.

Wsparcie Podczas Kontroli: W przypadku rzeczywistej kontroli PIP lub ITD, nasz zespół może być obecny, aby służyć jako wsparcie i odpowiadać na pytania inspektorów. Dzięki temu pomagamy w zminimalizowaniu stresu i zapewniamy, że Twoja firma reprezentowana jest w profesjonalny sposób.

Doradztwo w Ustalaniu Poprawek: Jeśli podczas kontroli zostaną wykryte niedociągnięcia, oferujemy doradztwo w kwestii niezbędnych poprawek i dostosowań, aby szybko spełnić wymagania przepisów.

W skład tej usługi nie wchodzi przygotowanie dokumentów oraz rozliczenia kierowców pod kątem pakietu mobilności.Cena 1000 zł do 5 pracowników.

Podana cena nie zawiera podatku VAT 23%.